top of page

Architecten zonder Grenzen België (ASF-Be) is een non-profit organisatie die zich inzet voor een duurzame en kwalitatieve gebouwde omgeving, een gezond leefmilieu en sociale gelijkheid. De doelstelling is om architectuur en een kwalitatieve gebouwde omgeving toegankelijk te maken voor iedereen, en beschouwd dit als een basisrecht.

ASF-Be werd opgericht in1992. Sindsdien werkte ASF-Be aan projecten in onder meer  Ecuador, Roemenië, Mexico, Peru, Mozambique, Tanzania, Kenia en Burkina Faso. Daarnaast ondersteunde de vereniging heropbouwprojecten in Turkije, Sri Lanka en Thailand en een onderzoeksproject naar aardbevingsbestendig bouwen in Kashmir.

Ook in het binnenland was ASF-Be actief, onder meer in samenwerkingen met het Rode Kruis, OCMW’s en SVK’s voor opvang van vluchtingen en huisvesting van kansarmen.   
 
Vandaag werkt de organisatie aan projecten in RD Congo, Madagascar en Rwanda. Voor de ontwikkeling van een operatiepost in Beni, Congo, werd ASF-Be genomineerd voor de Belgian Building Awards.

In 2007 werd onder impuls van ASF-Be in Hasselt de Internationale koepel ASF-Int opgericht, een samenwerkingsverband tussen verschillende ASF afdelingen wereldwijd. 

Het netwerk van de tien stichtende leden van toen is intussen uitgegeroeid tot een wereldomspannend netwerk in 33 landen. 

ABOUT

bottom of page