top of page

MCCD

ASF-Be heeft sinds 2011 een volgehouden engagement in Madagascar lopen. Samen met locale ondernemers werkt ASF-Be er aan woningbouwprojecten, onderzoek naar verbeterde bouwmethoden en opleidingsprojecten.

Samen met de Limburgse Bouwunie en Syntra werd het Madagascar Center for Capacity Development opgestart (MCCD). In het centrum worden opleidingen geven in bouwkunde, horeca, informatica en bedrijfsbeheer, als praktijkgerichte  aanvulling op het reguliere onderwijs.

Om ook volwaardige praktijkopleidingen bouw te kunnen geven is nood aan een nieuw gebouw. ASF-Be heeft samen met de UHasselt een voorontwerp gemaakt. Momenteel worden partnerschappen opgestart voor de uitwerking en uitvoering hiervan.

Daarnaast voert ASF-Be onderzoek naar verbetering van constructiemethoden. Locale familiale baksteenbedrijfjes produceren, door gebrek aan brandstoffen, onvoldoende kwaliteit om duurzame gebouwen te kunnen oprichten. Met de hulp van een voormalig productie-ingenieur van de Vandersanden Groep en een jonge onderzoeker van de PXL Hogeschool werkt ASF-Be aan pragmatische en haalbare voorstellen om de baksteenproductie te verduurzamen en op te waarderen.

Wil u dit project financieel ondersteunen? 

Dat kan op rekeningnummer BE19 4517 5293 1112 met vermelding van 'MCCD-Madagascar'

website MCCD

bottom of page